Waarom de Stichting Employability Centrum voor Defensiepersoneel graag samenwerkt met SmartPLUS Resources

De Stichting ECDef (mei 2012) is een initiatief van enkele ex-militairen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. ECDef heeft als ambitie om zoveel mogelijk (ex)collega’s van het Ministerie van Defensie op persoonlijke wijze toe te leiden naar werk in de civiele sector. Daarbij is het niet alleen van belang om aandacht te hebben voor de huidige groep werkzoekenden van Defensie en de huidige vacatures bij bedrijven, maar vooral ook om de focus toekomstgericht te houden (strategisch recruitment). Hoe ontwikkelt zich de behoefte aan goed opgeleide medewerkers, welke ervaring en competenties worden op termijn in de verschillende sectoren gevraagd? Welke kandidaten komen beschikbaar en hoe kan hun (mogelijke) afstand tot de behoefte worden overbrugd? Hoe kunnen we tijdig in die specifieke behoeften van bedrijven voorzien?

Om deze ambitieuze doelstelling te kunnen verwezenlijken is ECDef op zoek gegaan naar professionele partners, die de strategische sociale doelstelling onderschrijven die toegang hebben tot relevante netwerken, die de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt adequaat kunnen volgen, die vooral in de regio veel relaties onderhouden. Ten slotte dienen de beoogde partners bereid te zijn in het initiatief te investeren met kennis, ervaring, faciliteiten. “Delen om te kunnen vermenigvuldigen” is het adagium.

SmartPLUS Resources sluit door haar ontstaansgeschiedenis en haar visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen perfect aan bij de uitgangspunten van de Stichting ECDef. Bovendien heeft SmartPLUS zich ontwikkeld tot een professionele leverancier van HR-diensten, die zich kenmerkt als een belangrijke specialist op het gebied van instroom, doorstroom, uitstroom en strategisch recruitment. De kandidaat gestuurde aanpak past bij de behoefte van militairen en burgers die de komende jaren de defensieorganisatie (moeten) verlaten. ECDef heeft er alle vertrouwen in dat door de samenwerking met SmartPLUS Resources veel (ex)collega’s van het Ministerie van Defensie een baan kunnen vinden bij bedrijven in de regio. Bovendien zal blijken dat de bedrijven met de militairen en burgers van Defensie zich tot volle tevredenheid verzekeren van een belangrijke meerwaarde.