Eveline Brugghe bezocht de EU in Brussel in het kader van ouder worden!

 

In het kader van Actief Ouder Worden (Active Ageing and Solidarity between Generations) was ik uitgenodigd bij de Europese Commissie in Brussel. Bij het gesprek waren o.a. aanwezig de heer László Andor, EU Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion als gastheer, mevrouw Lenia Samuel, de heer Heinz K. Becker MEP (European People’s Party), mevrouw Anne-Sophie Parent, secretary general of AGE Platform Europe.

Gesproken en gediscussieerd werd over o.a. de navolgende onderwerpen:

  • Hoe kunnen we zorgen dat gepensioneerden weer terugkeren op de werkvloer?
  • Hoe gaan we om met de generatiekloof tussen de generaties ten gevolge van de economische crisis?
  • Wat gaan we doen om migranten ouderen te blijven motiveren? Hoe ziet hun toekomst er uit na de crisis.
  • Ouder worden kan problemen en eenzaamheid met zich mee brengen, maar ook nieuwe mogelijkheden. Er zijn verschillende manieren om een actief leven te leiden.

Eén van de eerste conclusies was dat de knop om moest bij de werkgevers.

Dat vergt een andere denk- en werkwijze : dat oudere werknemers niet afgeschreven moeten worden. Zij hebben juist heel veel kennis en ervaring in huis. Zij zouden behouden moeten worden voor het bedrijf, bijvoorbeeld als adviseur of leermeester.

Werkgevers bel mij om direct een afspraak te maken. Ik en SmartPLUS adviseer u graag!

Leeftijd staat alleen in het paspoort.

  • Ouderen samen met jongeren betrekken bij projecten o.a. het in ere herstellen van oude ambachten.
  • Oudere werknemers kosten maar een fractie aan arbeidskosten. Zijn gemotiveerd en hebben minder last van ouderdomsklachten.

In Finland worden oudere gepensioneerde werknemers  (Grandparents at school) ingezet om jongeren bij de hand te nemen om ze het “vak” te leren, al dan niet klassikaal, bijvoorbeeld om een gravity racer car te bouwen. In Letland bestaat de stad Ventspils bekend als een “Senior Citizens-friendly Town”.

In Frankrijk hebben ze een project gestart met het huisvesten van studenten en ouderen bij elkaar, zodat ze elkaar kunnen helpen.

Migranten ouderen

Deze ouderen hebben vaak nog een extra drempel te nemen. Behalve dat zij afscheid hebben genomen van gewoonten uit het herkomstland om bij familie in te wonen en moeten nu zelfstandig in de Nederlandse samenleving rondkomen. De Nederlandse taal vormt voor sommige groepen een probleem en ook de eenzaamheid . Ook hebben ze meer behoefte aan het delen van herinneringen en tradities, terwijl kinderen en kleinkinderen meer opgaan in de Nederlandse samenleving. Een oplossing zou zijn om inloopdagen voor deze groep te organiseren, waar ze mensen uit hun eigen cultuur kunnen ontmoeten. Woongroepen is ook een optie, evenals het doen van vrijwilligerswerk aan activiteiten in de wijk, want zolang je het fysiek kunt, kan je nog heel veel betekenen voor de mensen die dat  niet meer kunnen.

SmartPLUS Resources

SmartPLUS is dé specialist op het gebied van instroom, doorstroom, uitstroom en strategisch recruitment en hierdoor komen wij ook in aanraking met de oudere werknemer. Want helaas als je boven de 50 jaar bent wordt je “oud” genoemd.

Als je dan bedenkt, dat technisch personeel schaars is en de met respect oudere professional thuis op de bank zit dan vraag je je weleens af waar werkgevers mee bezig zijn!

Op zoek naar een “oudere” professional bel SmartPLUS 06-52312472 of mail ons.