Duurzaam Leiderschap

SmartPLUS helpt haar klanten als businesspartner de stap te maken naar modern
werkgeverschap waarbij het thema duurzaam ondernemen centraal staat. Leiderschap
wordt steeds belangrijker en managers krijgen te maken met nieuwe competenties en
een andere rol. SmartPLUS adviseert en ondersteunt managers en medewerkers bij de
uitvoering van hun nieuwe rol.

Wat is Duurzaam Leiderschap?

Duurzaam Leiderschap heeft alles te maken met authenticiteit. Het gaat vooral over
persoonlijk leiderschap, over je eigen leven leiden, jezelf zijn en niet geleid worden door
het bestaande systeem of door de verwachtingen die je denkt dat anderen van je hebben.
Openheid en eerlijkheid zijn hierbij belangrijke waarden. Een duurzame leider weet anderen
te inspireren tot ander gedrag zonder te instrueren wat anderen nu precies moeten doen en
hierbij zelf het goede voorbeeld te geven. Het geven van ruimte en eigen verantwoordelijk-
heid aan de mensen stimuleert en creëert Persoonlijk Creatief Ondernemerschap.

Nieuwe competenties

Organisaties die bezig zijn met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
zullen te maken krijgen met een andere manier van leiderschap, duurzaam leiderschap.
Een heldere visie, strategie en het maken van keuzes is hierbij cruciaal. Organisatie zullen
te maken krijgen met nieuwe competenties, zoals het tegelijk goed kunnen inspelen op de
behoeften van de nabije en verre omgeving en van het vinden van creatieve en integrale
oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken uit de huidige en toekomstige samenleving.
Welke competenties en welk gedrag zijn nodig is om succesvol te kunnen zijn.
De organisatie en het management zal hierin begeleid en gecoacht moeten worden om
richting te kunnen geven aan veranderingsproces binnen de organisatie.

Werkwijze

SmartPLUS bepaalt samen met u welke nieuwe competenties nodig zijn en maakt een
inventarisatie van competenties van uw huidig management. Zij maakt hierbij gebruik
van een gedragsanalysetest, een meetinstrument om gedrag en competenties in kaart te
brengen vooral op het gebied van leiderschapskwaliteiten.

Daarna zal SmartPLUS een trainings- en/of coachingsprogramma opstellen om de
managers op te leiden voor het duurzaam leiderschap.

Tenslotte werkt SmartPLUS samen met u een communicatieplan uit waarin ook de
medewerkers worden meegenomen in de nieuwe koers van de organisatie en de nieuw
stijl van leidinggeven. Een vervolgtraject kan zijn het in kaart brengen van nieuwe
competenties van de medewerker en een trainings en/of coachingstraject voor de gehele
organisatie.
Hierbij staat centraal het nieuwe werken, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk
ondernemerschap.

Meer informatie?

Wilt u eens verder praten neemt u dan contact op met SmartPLUS.