talent development

Talent Development

“mensen bepalen het succes van de organisatie”

Ontwikkelen van kennis en vaardigheden is binnen Human Asset Management een voorwaarde om toekomstbestendig georganiseerd te blijven. Wij adviseren bedrijven op het gebied van talentdevelopment en helpen bij de planvorming voor opleidingsprogramma’s, strategische personeelsplanning en Traineeship Courses,

In het kader van employability faciliteren wij ook opleidingen richting onze eigen kandidaten.

Wat is Talentontwikkeling?

Talent is een unieke combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Bij talentontwikkeling gaat het om het continu matchen van medewerkerkwaliteit en het uitdagen en motiveren van medewerkers om te komen tot innovatie en groei. Het gaat dus ook over vinden, binden, boeien en afvloeien van talent.  Aandacht voor het herkennen van talent is daarom erg belangrijk, want als medewerkers hun talenten kunnen ontplooien en kunnen groeien groeit de organisatie mee.

Dat betekent dat talentontwikkeling maatwerk is.

 Werkwijze

  • SmartPLUS maakt een analyse van de aanwezige talenten en functies en vertaalt deze analyse in een talentontwikkelprogramma of een reorganisatie/ veranderprogramma.
  • SmartPLUS maakt hierbij gebruik van een gedragsanalysetest, een meetinstrument om gedrag en competenties van medewerkers in kaart te brengen en voorspellingen te doen voor geschiktheid en potentie van medewerkers/talenten.
  • SmartPLUS maakt een analyse van de arbeidsvoorwaarden in relatie tot talentontwikkeling.
  • SmartPLUS stelt per persoon een Persoonlijk Ontwikkel Plan op waarbij de focus ligt op continu verbeteren, leren en het optimaal benutten van de medewerkers en hun talenten.

Meer informatie?

Wilt u eens verder praten neemt u dan contact op SmartPLUS Resources.

Voor contact: Klik hier.