Payrolling

SmartPLUS verzorgt met zijn backoffice partner op uitmuntende wijze voor iedere organisatie de payrolling. Procesmatig kunnen wij hierbij alle typen werknemers voor u verwerken.

Weg met die last!

SmartPLUS backoffice verzorgt voor iedere organisatie de payrolling. Iedere medeweker, flexibel of vast, kan door ons worden verwerkt. Dit ontzorgt aanzienlijk.

Payroll dienstverlening

U verkrijgt zekerheid op het gebied van arbeidsrechtelijke risico’s en ziekmeldingskosten. Uw kandidaat krijgt bij ons een arbeidsovereenkomst, maar blijft exclusief werkzaam bij uw organisatie. Dit verlost ú van de administratieve overhead.

Het arbeidsvoorwaardenpakket wordt met u opgesteld in nauw overleg. Uiteraard conform de juiste CAO en wettelijke verplichtingen.

SmartPLUS zorgt voor de salarisadministratie, de afdracht van werkgeverspremies en de sociale lasten, reservering en afdrachten inzake vakantiegeld en pensioen, administratie rond ziekmelding en, uiteraard: de tijdige betaling van het correcte salaris.

De unieke kostprijs en lage overheadkosten leiden tot flinke besparingen voor onze partners. De service is geschikt voor uitzendkrachten, gedetacheerden, vakantiekrachten, freelancers en specialisten in loondienst.