SmartPLUS Resources gecertificeerd voor VCU 2007/4

Stephan certificaat 012-12-18 16.36.58

Stephan Uden: “Hiermee wordt het bewustzijn voor veilig werken en zorg voor medewerkers benadrukt en bevestigd. Wij vinden het belangrijk dat onze werknemers op een veilige werkplek aan het werk zijn.

Er worden strakke procedures gevolgd om risicovol werk te identificeren en over de uitvoering worden duidelijke afspraken gemaakt tussen opdrachtgever/ inlener, onze kandidaten en SmartPLUS.

Medewerkers van SmartPLUS zijn vakkundig en worden tijdens de werving al uitvoerig getoetst op hun kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn.

Er zijn zelfs engineers aan het werk, die met hun ervaring hebben meegeholpen aan het verbeteren van de veiligheidsprocedures bij onze opdrachtgevers. Deze toegevoegde waarde wordt van ons gevraagd.

Vaak is het hebben van een persoonlijk VCA-diploma (Basis of VOL) een vereiste om voor een opdrachtgever te mogen werken. Indien een diploma is verlopen of nog niet in het bezit is van de kandidaat, dan kan SmartPLUS de opleiding via één van haar partners verzorgen. Ook bij veilig werken geldt; voorkomen=beter dan genezen!”