MVO

Focus op Duurzaamheid:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat naast het streven naar winst (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat om duurzaamheid waarbij bij een goede balans tussen people, planet en profit op lange termijn betere resultaten worden behaald.

Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn passen zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan. Zij zijn minder afhankelijk van economische schommelingen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever.

SmartPLUS Resources is een professionele leverancier van HR diensten die zich onderscheidt door haar maatschappelijke betrokkenheid en haar focus op duurzaamheid. Het duurzaamheidbeleid van SmartPLUS komt tot uitdrukking in de wijze waarop met kandidaten en organisaties wordt omgegaan. Het opbouwen van een langdurige en duurzame relatie staat voor op. Daarbij ligt de focus op het vertalen van unieke talenten naar de markt om zodoende een goede match te maken met kandidaat en organisatie.

SmartPLUS Resources / Employability Defensie Medewerkers

 

 

 

 

 

Talent is een unieke combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Aandacht voor het herkennen van talent is daarom erg belangrijk voor een langdurig succesvol functioneren in de organisatie. SmartPLUS Resources heeft een uniek voorschakeltraject ontwikkeld waarin persoonlijke aandacht centraal staat en de kandidaat op professionele wijze wordt begeleid naar een nieuwe stap in zijn/haar carrière.  Hierdoor zijn de plaatsingen succesvol en duurzaam.

SmartPLUS Voorschakel Traject

 

 

 

Naast het instroom traject houdt SmartPLUS Resources zich bezig met  doorstroom en uitstroom. Ook hiervoor geldt dat er gewerkt wordt aan duurzame en toekomst bestendige oplossingen voor organisaties.

Verder is SmartPLUS actief op het gebied van maatschappelijke belangenbehartiging en maakt zich sterk voor kansarme groeperingen in de maatschappij.

Saviour Ministries

Give Hope: Savior Ministries.

Rene Froger en Eveline Brugghe

Eveline Brugghe (Executive Advisor SmartPLUS Resources) ceremonie meester en organisator ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de voedselbank Rotterdam.