Goede resultaten SmartPLUS Workshop PLUS!

smartplus-recruiter4u-marty-picauly-ecdef-150x150

Goede resultaten SmartPLUS Workshop PLUS!

SmartPLUS heeft als samenwerkingspartner van Stichting employabilitycentrum voor defensiepersoneel (ECDef) hard gewerkt aan een uniek concept voor het begeleiden van defensiepersoneel naar nieuwe loopbaanmogelijkheden in het bedrijfsleven. Hierin is door beide partijen fors geïnvesteerd. Voorop staat het werken aan een duurzame samenwerking en het bieden van nieuw perspectief aan (voormalig) defensiemedewerkers.

De werkwijze van SmartPLUS is efficiënt en effectief. Door middel van de workshop PLUS worden kandidaten in korte tijd getraind en bewust gemaakt van de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt en wordt met hen gewerkt aan een helder en herkenbaar CV en een goede persoonlijke  presentatie. Onderdeel van de workshop is de Persoonlijke Profiel Analyse/ Quickscan. Hiermee krijgen de kandidaten snel inzicht in hun eigen competenties en loopbaanmogelijkheden. Daarnaast worden kandidaten gekoppeld naar eigen behoefte aan een arbeidsbemiddelaar die met de kandidaat actief op zoek gaat naar nieuw werk.

Inmiddels hebben wij 15 kandidaten in 2 workshops ontvangen, variërend van FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) defensiemedewerkers, maar ook defensiemedewerkers die onder het flexibel personeelssysteem vallen en zich wilden voorbereiden op een baan in het bedrijfsleven. De eerste ervaringen zijn positief. De kandidaten waren erg nieuwsgierig naar de aanpak en werkwijze van SmartPLUS en waren aangenaam verrast met de uitkomst en (persoonlijke) begeleiding. Sommige kandidaten waren al actief op de arbeidsmarkt  maar hadden helaas soms al 100 sollicitaties achter de rug.

Dat de aanpak van SmartPLUS succesvol is blijkt uit het feit dat inmiddels twee deelnemers aan de workshop PLUS, met de opgedane kennis en ervaring uit de workshop zoals een goede voorbereiding op het gesprek en een helder en duidelijk cv, binnen een maand een nieuwe baan hebben gevonden in het bedrijfsleven.

Voor de komende weken staan er weer nieuwe workshops op de planning waar kandidaten zich voor op kunnen geven. De workshops worden op woensdagen gegeven. Hebt u belangstelling en bent u ingeschreven bij ECDef dan kunt u contact opnemen met ECDef en deelnemen aan de workshop PLUS.

Carola van Eeden,
partner SmartPLUS